Комплекти за сглобяване
Контрол на автомобилния акумулатор

Контрол на автомобилния акумулатор

Това устройство е предназначено за своевременно откриване възникналите неизправности по веригата алтернатор - акумулатор - стартер в автомобилите с 12V електрическа инсталация. То следи напрежението к..

Контролер за ниво на течност /Нивомер/

Контролер за ниво на течност /Нивомер/

Контролера за ниво служи да индицира нивото на течности в резервоари и съответно да включва реле при високо ниво и изключва при ниско ниво. Когато сондите за високо ниво са потопени в течността светва..

Микрофонен предусилвател

Микрофонен предусилвател

Устройството представлява транзисторен предусилвател, на входа на който е включен електретен микрофон. Предусилвателя се захранва с напрежение от 3 до 12V. Позволява да се регулира нивото на изходния ..

Мини УКВ радиомикрофон (88 - 108 MHz)

Мини УКВ радиомикрофон (88 - 108 MHz)

Устройството представлява миниатюрен предавател нa УКВ обхвата 88-108 MHz.То е изградено само с един транзистор, който усилва и излъчва сигнала от електретния микрофон.Честотата на предавателя се опре..

Нискочестотен усилвател 100W

Нискочестотен усилвател 100W

Нискочестотния усилвател е реализиран с един операционен усилвател и транзистори на което се дължи голямата динамика.Параметри на усилвателя:    Изходна номинална мощност - 100W / ..

Нискочестотен усилвател 1W

Нискочестотен усилвател 1W

Нискочестотния усилвател е реализиран с една интегрална схема TA7368P.    Изходната мощност - 1W при Ucc=14V и RL=4 OM    Захранващо напрежение - от 6 до 14VПеч..

Нискочестотен усилвател 20W

Нискочестотен усилвател 20W

Усилвателят е реализиран с две интегрални схеми TDA2003, свързани мостово.    Изходната мощност - 20W.    Захранващо напрежение - от 8 до 18V.   ..

Пет канален тонкоректор /Еквилайзер/

Пет канален тонкоректор /Еквилайзер/

 Всяка качествена музикална уредба се нуждае от многоканален тонкоректор. Съвсем по друг начин стои въпросът за сложността на схемата и броя на каналите. Опитът показва, че и тази схема, макар и ..

Преобразувател от еднополярно в двуполярно напрежение

Преобразувател от еднополярно в двуполярно напрежение

Устройството представлява преобразувател на напрежение от еднополярно в двуполярно (ако на входа се подаде 10V, то на изхода ще се получи ± 5V). В случая то е изчислено за ±12V, като на входа се подав..

Регулируем стабилизатор от 1,2 до 30V/1A

Регулируем стабилизатор от 1,2 до 30V/1A

Стабилизатора е изграден на базата на интегрална схема LM317T.    Входното напрежение - до 30V.    Изходно напрежение - от 1,2 до 30V.    Ма..

Реле за време /от 0 до 160 секунди/

Реле за време /от 0 до 160 секунди/

Релето за време е изпълнено на базата на таймер 555 - U1, който е включен в схема "чакащ мултивибратор". Посредством бутона В2 релето се нулира и остава в чакащ режим. При еднократно натискане на буто..

Реле за време от 0 до 99 минути

Реле за време от 0 до 99 минути

Релето за време е реализирано на базата на микроконтролер PIC12C508A на фирмата Microchip.За индикация служи един двоен седем сегментен индикатор, който показва оставащото време. За въвеждането на вре..

Светодиоден индикатор

Светодиоден индикатор

Индикаторът е моно и е реализиран с дискретни елементи. Входното ниво е стандартно - 0,750V. При по-ниско ниво е необходимо да се смени резистора R1с по-голяма стойност, за да се увеличи усилването. Д..

Сирена "Американска полиция"

Сирена "Американска полиция"

Сирената е реализирана с дискретни елементи. Два транзистора образуват тактов генератор, честотата на който може да се променя.С други два транзистора е образуван звуковият генератор. Усилвателя е изг..

Сирена "Бърза помощ"

Сирена "Бърза помощ"

Сирената е реализирана с дискретни елементи. Два транзистора образуват тактов генератор, честотата на който може да се променя.С други два транзистора е образуван звуковият генератор. Усилвателя е изг..

Showing 16 to 30 of 46 (4 Pages)