Сглобени модули

Сглобени модули




Aвтомобилна алармена система 2 - сглобен

Aвтомобилна алармена система 2 - сглобен

Алармената система е реализирана на базата на микроконтролер PIC12C508A на фирмата Microchip.Тя има следните функции:    - време за включване (вр. за излизане след включване) - 15 сек. ..

GhostBusters Movie Prop - Ghost Trap LED Bargraph display - сглобен

GhostBusters Movie Prop - Ghost Trap LED Bargraph display - сглобен

PIC microcontoller.Display goes through a preprogrammed sequence in a continuous loop.Have two versions available. Please see them in action in the video below.Bright bar graph (Red, Yellow, Green or ..

GhostBusters Movie Prop - Proton Pack BLUE Power Cell light kit - сглобен

GhostBusters Movie Prop - Proton Pack BLUE Power Cell light kit - сглобен

This listing is for a custom BLUE power cell version.Display automatically ramps up and resets.PIC microcontoller.Speed control.Bright BLUE 10mm LEDs.Also includes 4 bright Cyclotron RED light assembl..

LED димер (Регулатор за светодиоди, лампи и мотори - DC)

LED димер (Регулатор за светодиоди, лампи и мотори - DC)

Димера е реализиран сPIC микроконтролер. Чрез потенциометърасе регулира силата на светене (скоросттана мотора). Бутон за плавно включванеи изключване. Димера е правотоков(DC) и работи в диапазона от 8..

RGB Светодиодна Цветомузика - 3 канала - сглобен

RGB Светодиодна Цветомузика - 3 канала - сглобен

Устройството е реализирано с три филтъра, за ниски, средни и високи честоти, три канала.Сигнала постъпва чрез електретен микрофон, усилва се от предусилвател.Чрез тример-потенциометъра RP1 се регулира..

Алармена система с код - сглобен

Алармена система с код - сглобен

Алармената система е предназначена за охрана на помещения. Тя е реализирана на базата на микроконтролер PIC16F628 на фирмата Microchip. Тя има следните функции:    Три зон..

Аудио индикатор 16 светодиода 4 програми - сглобен

Аудио индикатор 16 светодиода 4 програми - сглобен

PIC microcontoller. Входен сигнал - електретенмикрофон (включен в комплекта). 4 програми. Регулиране на входнотониво - тример-потенцометър. Бутон - избор на програма.Захранване - от 8 до 14V.Памет - З..

Аудио усилвател 1W - сглобен

Аудио усилвател 1W - сглобен

Нискочестотния усилвател е реализиран с една интегрална схема LM386.Максимална изходна мощност 1W.Захранващо напрежение DC - 5 - 14V.Консумация на празен ход - 4mA.Изкривявания - 0.2%.Коефициент на ус..

Двутонална сирена - сглобен

Двутонална сирена - сглобен

Сирената е реализирана с една интегрална схема NE556, която съдържа два таймера 555. Те работят като мултивибратори. Първият образува тактов генератор с период на повторение 0,5 секунди и оправлява вт..

Домашна алармена система - сглобен

Домашна алармена система - сглобен

Алармената система е реализирана на базата на микроконтролер PIC12C508A на фирмата Microchip.Тя има следните функции:    - време за включване (вр. за излизане след включване) - 45 сек. ..

Закъснително реле за време 1 - 50 секунди - сглобен

Закъснително реле за време 1 - 50 секунди - сглобен

Принцип на работа:При включване на захранването започва да тече зададеното време. При изтичане на времето релето се включва и остава в това положение до изключване на захранването.Цикъла се повт..

Закъснително реле за време 1-30 секунди, минути или часове - сглобен

Закъснително реле за време 1-30 секунди, минути или часове - сглобен

Принцип на работа:При включване на захранването започва да тече зададеното време. При изтичане на времето релето се включва и остава в това положение до изключване на захранването.Цикъла се повта..

Захранващ блок 12V/3A със заряд на акумулатор - сглобен

Захранващ блок 12V/3A със заряд на акумулатор - сглобен

Захранващият блок е реализиран с две интегрални схеми LM317T.Чрез тример потенциометъра се регулира изходното напрежение (от 10 до 14V). Ако се използва акумулатор изходното напрежение се регулира на ..

Кодова брава - сглобен

Кодова брава - сглобен

Кодовата брава е реализирана на базата на микроконтролер PIC16F648 на фирмата Microchip. Тя има следните функции:     Две зони: Зона 1 - датчик на вратата и ТМР зона - 24..

Контролер за ниво на течност /Нивомер/ - сглобен

Контролер за ниво на течност /Нивомер/ - сглобен

Контролера за ниво служи да индицира нивото на течности в резервоари и съответно да включва реле при високо ниво и изключва при ниско ниво. Когато сондите за високо ниво са потопени в течността светва..

Showing 1 to 15 of 57 (4 Pages)