Комплекти за сглобяване
Сирена "Италианска полиция"

Сирена "Италианска полиция"

Сирената е реализирана с дискретни елементи. Два транзистора образуват тактов генератор, честотата на който може да се променя.С други два транзистора е образуван звуковият генератор. Усилвателя е изг..

Стабилизатор от 2 до 25V/2A

Стабилизатор от 2 до 25V/2A

Стабилизатора е изграден на базата на интегрална схема МА 723.    Входното напрежение - изправено и филтрирано в границите от 28 до 37V.    Изходно напрежение - от 2 до 2..

Стерео миш пулт

Стерео миш пулт

Схемата представлява аудиопулт, смесващ четири сигнала с възможност за вход от магнетофон, тунер, грамофон и микрофон заедно с тонкоректор за ниски и високи честоти и предусилвател.Тя е проектирана на..

Стерео нискочестотен усилвател 2х10W

Стерео нискочестотен усилвател 2х10W

Нискочестотния усилвател е реализиран с една интегрална схема TDA2005 (TDA2004).    Изходната мощност - 2х10W.    Захранващо напрежение - от 8 до 18V.Усилвателя..

Стерео нискочестотен усилвател 2х20W

Стерео нискочестотен усилвател 2х20W

Нискочестотния усилвател е реализиран с една интегрална схема ТА8210AH (KIA6210AH).    Изходната мощност - 2x20W.    Захранващо напрежение - от 8 до 18V.Усилват..

Стерео предусилвател с еднополярно захранване

Стерео предусилвател с еднополярно захранване

Устройството представлява стерео предусилвател реализирано с операционен усилвател В082 (TL082), захранван с еднополярно напрежение. Резисторите R3 и R8 определят усилването. Колкото е по-голям резист..

Стерео предусилвател с тонкоректор

Стерео предусилвател с тонкоректор

Този тонкоректор е лесен за изпълнение, като същевременно дава много добри резултати в клас Hi-Fi. Схемата позволява отделно подтискане и повдигане на ниските и високите честоти с 20 dB.Предвидени са ..

Терморегулатор /1000W max./

Терморегулатор /1000W max./

Терморегулаторът е реализиран с една интегрална схема 723. Захранва се директно с 220V.За температурен датчик се използва обикновен терморезистор RV1. При увеличаване на температурата неговото съпроти..

Термостат /от 5 до 30*C/

Термостат /от 5 до 30*C/

Терморелето служи за регулиране на температурата от 5 до 30*С посредством нагревателни елементи включвани от механичното реле Р1. То е разработено на базата на интегрална схема LM324, представляваща ч..

Тестер за проводници

Тестер за проводници

Тестера за проводници служи за "прозвъняване" на два или повече проводници положени в сгради или машини. Тестера е изпълнен на базата на интегрална схема U1 - LМ324 съдържаща в себе си четири операцио..

Транзисторен тонкоректор - стерео

Транзисторен тонкоректор - стерео

Тонкоректорите с транзистори за разлика от тези, съдържащи само пасивни компоненти, могат да осигурят както подтискане така и повдигане на ниските честоти от звуковия обхват.Тази проста схема на транз..

УКВ радиомикрофон (88 - 108 MHz)

УКВ радиомикрофон (88 - 108 MHz)

Устройството представлява миниатюрен предавател нa УКВ обхвата 88-108 MHz.То е изградено само с един транзистор, който усилва и излъчва сигнала от електретния микрофон.Честотата на предавателя се опре..

УКВ Радиоприемник /88 - 108MHz/

УКВ Радиоприемник /88 - 108MHz/

Радиоприемника е реализиран с две интегрални схеми TDA7000 - представляваща УКВ радиоприеник и LM386 - представляваща нискочестотен усилвател.Чрез потенционетъра Р1 се регулира силата на звука, Р2 - с..

Устройство за включване на осветлението при смрачаване /Фото реле/

Устройство за включване на осветлението при смрачаване /Фото реле/

Фоторелето се включва при намаляване осветеността на средата в която е включено да работи. За датчик се използва фототранзистор S1. Интегралната схема U1D е включена като компаратор на напрежение. Пос..

Цветомузикално устройство /3х3 светодиода/

Цветомузикално устройство /3х3 светодиода/

Устройството е реализирано с транзистори. Т1 и Т2 - микрофонен предусилвател, чрез Р1 се регулира чувствителността на микрофона.Филтрите са реализирани чрез: R6 и C5 - ниски честоти; C7, R7 и C8 - сре..

Showing 31 to 45 of 46 (4 Pages)