Комплекти за сглобяване
Aвтомобилна алармена система 2

Aвтомобилна алармена система 2

Алармената система е реализирана на базата на микроконтролер PIC12C508A на фирмата Microchip.Тя има следните функции:    - време за включване (вр. за излизане след включване) - 15 сек. ..

Aнтенен усилвател

Aнтенен усилвател

Антенният усилвател е реализиран с един транзистор BF199.Параметри:    Захранващо напрежение от 4 до 14V    VHF - усилване 7dB    FM - усилване 12dB &..

Mелодичен звънец с четири мелодии

Mелодичен звънец с четири мелодии

Звънецът е реализиран на базата на микроконтролер PIC12C508A на фирмата Microchip.Мелодиите записани в микроконтролера се редуват при всяко натискане на бутона.При монтажа на звънеца, ако използвате з..

Tестер за транзистори, диоди и вериги

Tестер за транзистори, диоди и вериги

Устройството е реализирано с една CMOS интегрална схема 4093. То представлява тестер за транзистори диоди и вериги.    При тестване на транзистор е необходимо да знаете изводите на тран..

Автомобилна алармена система

Автомобилна алармена система

Устройството е реализирано само с една CMOS интегрална схема и в режим на готовност консумацията на електрически ток е минимална. Като предимство на схемата може да се отбележи малкият брой използвани..

Алармена система за дома със сирена

Алармена система за дома със сирена

Устройството представлява проста, но надеждна алармена система с двутонална сирена. Реализирано е с една CMOS интегрална схема.Захранващото напрежение трябва да е стабилизирано от 6 до 12V.За датчик м..

Двутонална сирена

Двутонална сирена

Сирената е реализирана с една интегрална схема NE556, която съдържа два таймера 555. Те работят като мултивибратори. Първият образува тактов генератор с период на повторение 0,5 секунди и управлява вт..

Домашна алармена система

Домашна алармена система

Алармената система е реализирана на базата на микроконтролер PIC12C508A на фирмата Microchip.Тя има следните функции:    - време за включване (вр. за излизане след включване) - 45 сек. ..

Електронен звънец

Електронен звънец

Звънеца е реализиран е една интегралната схема LS1240A. Честотата на излъчвания звук зависи от R1 и С3. Диодите D1, D2 и кондензаторите С1 и С2 образуват умножител на напрежение, тъй като ИС се захран..

Електронен мелодичен звънец

Електронен мелодичен звънец

Основен градивен елемент на устройството е интегралната схема NE555. Тя работи като генератор на две честоти. Единият тон се получава при натиснат бутон, а другия при отпуснат.Звънецът се захранва от ..

Зарядно устойство за NiCd акумулатори

Зарядно устойство за NiCd акумулатори

NiCd акумулатори намират все по-голямо приложение, тъй като се произвеждат със същите размери както обикновените батерии. Както е известно те трябва да се изваждат от устройството и да се зареждат от ..

Захранващ блок 12V/3A със заряд на акумулатор

Захранващ блок 12V/3A със заряд на акумулатор

Захранващият блок е реализиран с две интегрални схеми LM317T.Чрез тример потенциометъра се регулира изходното напрежение (от 10 до 14V). Ако се използва акумулатор изходното напрежение се регулира на ..

Захранващ блок ±12V/100mA

Захранващ блок ±12V/100mA

Захранващият блок се състои от: изправител, филтър и параметричен стабилизатор.Той е предназначен за захранване на устройства консумиращи ток до 100 mA и двуполярно захранващо напрежение (комплекти с ..

Защита за нискочестотен усилвател

Защита за нискочестотен усилвател

Схемата представлява универсална защита за НЧУ, която включва:    при включване на захранването - забавя включването на озвучителните тела с около 5 секунди - до установяване на постоян..

Интерком с два поста

Интерком с два поста

Интеркома е реализиран на базата на интегрална схема LM386. Тя представлява усилвател, който усилва сигнала от електретния микрофон. Бутона е с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. ..

Showing 1 to 15 of 46 (4 Pages)