Помощ
3D светодиоден куб - Помощ

3D светодиоден куб - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта1. Resistors R1 to R4 2. Resistors R5 to R12, R17 to R24 /Thevalue of the resistor depends on the color of the LED/ 3. Resistors R13 to R16 4. Capacitors C1, C4 and C8 ..

Контрол на автомобилния акумулатор - Помощ

Контрол на автомобилния акумулатор - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта1. Resistor R1 and R2 2. Resistor R3 3. Resistor R4 and R6 4. Capacitors R5 5. Diode D1 /Watch the polarity !!!/ 6. Diode D2 /Watch the polarity !!!/ 7. Diode D6 and D7..

Микрофонен предусилвател - Помощ

Микрофонен предусилвател - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта1. Resistor R1 and R3 2. Resistor R2 3. Resistor R4 4. Capacitors C2 5. Capacitors C3 /Watch the polarity!!!/ 6. Capacitors C1 /Watch the polarity!!!/ 7. Transistor T1 ..

Микрофонен предусилвател - Стара версия Помощ

Микрофонен предусилвател - Стара версия Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта1. Resistor R1 and R3 2. Resistor R2 3. Resistor R4 4. Capacitors C2 5. Capacitors C1 /Watch the polarity!!!/ 6. Capacitors C3 /Watch the polarity!!!/ 7. Transistor T1 ..

Нискочестотен усилвател 20W - Помощ

Нискочестотен усилвател 20W - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта1. Резистор R12. Резистор R2 и R33. Кондензатори C2, C5, C6 и C74. Кондензатор C35. Кондензатор C1 /Да се спазва поляритета !!!/6. Кондензатор C4 /Да се спазва полярите..

Регулируем стабилизатор от 1,2 до 30V/1A - Помощ

Регулируем стабилизатор от 1,2 до 30V/1A - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта1. Резистор R1 2. Диоди D1 - D4 /Да се внимава с поляритета !!!/ 3. Тример потенциометър 4. Кондензатор C2 5. Кондензатор C3 /Да се внимава с поляри..

Светодиоден индикатор - Помощ

Светодиоден индикатор - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта1. Резистор R1 2. Резистори R2 - R14 3. Резистори R15 - R26 4. Мостче5. Диоди D1 - D12 /Да се внимава с поляритета !!!/ 6. Тример потенциометър7. Транзистори T1, T3 - T..

Светодиоден маяк (LED Beacon) - Помощ

Светодиоден маяк (LED Beacon) - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта1. Resistor R2 to R92. Capacitors C13. Diode4. Button SW15. Resistor trimer 6. IC Socket7. U2 /Watch the polarity !!!/8. LED's /Watch the polarity !!!/9. Connector..

Светодиоден маяк (LED Beacon) стара версия - Помощ

Светодиоден маяк (LED Beacon) стара версия - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта1. Resistor R2 to R92. Capacitors C1 3. Button SW1 4. U2 /Watch the polarity !!!/ 5. Resistor trimer R10 6. IC Socket 7. LED's /Watch the polarity !!!/ 8. Connector for..

Светодиоден преследвач (LED Chaser) - Помощ

Светодиоден преследвач (LED Chaser) - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта1. Resistor R3 and R10 2. Capacitors C1 3. Diode D1 /Watch the polarity !!!/ 4. Button SW1 5. U2 /Watch the polarity !!!/ 6. Resistor trimer R2 7. IC Socket U1 /Watch t..

Светодиоден преследвач (LED Chaser) Стара версия - Помощ

Светодиоден преследвач (LED Chaser) Стара версия - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта1. Resistor R3 and R10 2. Diode D1 /Watch the polarity !!!/ 3. Capacitors C1 4. Button SW1 5. Resistor trimer R2 7. IC Socket U1 /Watch the polarity!!!/ 8. U2 /Watch th..

Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)