Помощ
Нискочестотен усилвател 20W - Помощ

Нискочестотен усилвател 20W - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Резистор R1 2. Резистор R2 и R3 3. Кондензатори C2, C5, C6 и C7 4. Кондензатор C3 5. Кондензатор C1 /Да се спазва поляритета !!!/ 6. К..

Регулируем стабилизатор от 1,2 до 30V/1A - Помощ

Регулируем стабилизатор от 1,2 до 30V/1A - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Резистор R1 2. Диоди D1 - D4 /Да се внимава с поляритета !!!/ 3. Тример потенциометър 4. Кондензатор C2 5. Кондензатор C3 /Да се внимава с ..

Светодиоден индикатор - Помощ

Светодиоден индикатор - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Резистор R1 2. Резистори R2 - R14 3. Резистори R15 - R26 4. Мостче 5. Диоди D1 - D12 /Да се внимава с поляритета !!!/ 6. Тример потенц..

Контрол на автомобилния акумулатор - Помощ

Контрол на автомобилния акумулатор - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Resistor R1 and R2 2. Resistor R3 3. Resistor R4 and R6 4. Capacitors R5 5. Diode D1 /Watch the polarity !!!/ 6. Diode D2 /Watch the p..

Микрофонен предусилвател - Помощ

Микрофонен предусилвател - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Resistor R1 and R3 2. Resistor R2 3. Resistor R4 4. Capacitors C2 5. Capacitors C3 /Watch the polarity!!!/ 6. Capacitors C1 /Watch the..

Светодиоден маяк (LED Beacon) - Помощ

Светодиоден маяк (LED Beacon) - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Резистори РR2 to R9 2. Кондензатор C1 3. Диод 4. Бутон 5. Тример потенциометър 6. Цокъл за интегрална схема 7. Интегрална схема U..

Светодиоден преследвач (LED Chaser) - Помощ

Светодиоден преследвач (LED Chaser) - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Резистори R3 - R10 2. Кондензатор C1 3. Диод /Вижте поляритета !!!/ 4. Бутон 5. Интегрална схема U2 /Вижте поляритета !!!/ 6. Тример п..

3D светодиоден куб - Помощ

3D светодиоден куб - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Резистори РR1 до R4 2. Резистори R5 до R12, R17 до R24 /Стойността на резистора зависи от цвета на светодиода/ 3. Резистори R13 до R16 4. Конден..

Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)