Схемата представлява универсална защита за НЧУ, която включва: 
- при включване на захранването - забавя включването на озвучителните тела с около 5 секунди - до установяване на постояннотоковия режим в усилвателя. 
- при изключване на захранването - веднага изключва озвучителните тела от изхода на усилвателя. 
- при неизправност в крайния мощен усилвател (късо съединение, пробив в транзисторите и др.), когато в изхода се появи постоянно напрежение, различно от зададеното се изключват озвучителните тела (независимо дали разликата е положителна или отрицателна). 
Възможно е регулиране на времето за включване и прага на задействане на защитата при неизправност в усилвателя (напрежението при което да задейства). 
Схемата може да работи и с по-високо напрежение, но след като се променят някои стойности на резисторите. 
Към схемата са приложени две захранващи напрежения U1 и U2 (U2 - само изправено, U1 - изправено и филтрирано (може и стабилизирано)). 
Схемата е оразмерена да работи в диапазона от 12 до 20V. 
Печатната платка е с размери 45х29 mm. 

Този комплект е разглобен, изисква сглобяване и запояване. 

Външният вид може да се различава от този на снимката, без това да променя параметрите на продукта (Това означава, че може да има разлика в използваните елементи (външен вид, разположение, цвят, форма или стойност)).

Защита за нискочестотен усилвател

  • Марка: Hobbykit Ltd
  • Модел: 1013
  • Наличност: В наличност
  • 3,20 лв.


  • 3 или повече 3,10 лв.
  • 5 или повече 3,00 лв.
  • 10 или повече 2,80 лв.

Сходни продукти

Нискочестотен усилвател 1W

Нискочестотен усилвател 1W

Нискочестотния усилвател е реализиран с една интегрална схема TA7368P. Изходната мощност - 1W при Ucc=14V и RL=4 OM. Захранващо напрежение - от 6 до 14V. Печатната платка е с размери 40..

0,00 лв.

Нискочестотен усилвател 100W

Нискочестотен усилвател 100W

Нискочестотния усилвател е реализиран с един операционен усилвател и транзистори на което се дължи голямата динамика. Параметри на усилвателя:  - Изходна номинална мощност - 100W/±40V. ..

0,00 лв.

Нискочестотен усилвател 1W - сглобен

Нискочестотен усилвател 1W - сглобен

Нискочестотния усилвател е реализиран с една интегрална схема TA7368P. Изходната мощност - 1W при Ucc=14V и RL=4 OM. Захранващо напрежение - от 6 до 14V. Печатната платка е с размери 40..

0,00 лв.