За нас


    Фирма "МИГ – ГГ" е основана през 1992 година в гр. Бургас, в условия на висока нестабилност на българската икономика със задачата да удовлетвори потребностите на клиентите и нуждата от повишаване на квалификацията на българските специалисти в областта на електрониката.
   Въпреки трудните за този период условия на инфлация и политическа нестабилност, фирмата успя да запази високият ръст на продажби на продукция на високо технологично ниво и се очерта като реален конкурент на редица български и чуждестранни фирми, като заложи на пазара качество, надеждност и сигурност в своите продукти.
   През 1998 година регистрира търговска марка "Хоби кит":


   През ноември 2019г. фирмата се преобразува в Хобикит ЕООД.
   "Хоби кит" проектира, разработва и произвежда качествени продукти за вашата специална дейност, както и стандартни изделия, задоволяващи изискванията на клиента и свеждащи проблемите до минимум.
   С нашите изделия предлагаме сигурност на високо технологично ниво и качество.
   В рамките на нашата фирмена политика, разработваме и произвеждаме изделия в следните области:
    - Комплекти за сглобяване
    - Сглобени модули
    - Печатни платки
    - Универсални кутии
    - CNC продукти
    - Проектиране и производство на нестандартна електроника
   Необходимо е да отбележим, че нашите изделия са с високо качество, отговарящо на международните стандарти.

   Хобикит