За нас     Фирма "МИГ – ГГ"е основана през 1992 година в гр. Бургас,в условия на висока нестабилност на българската икономика със задачата да удовлетвори потребностите на клиентите и нуждата от повишаване на квалификацията на  българските специалисти в областта на електрониката.


    Въпреки трудните за този период условия на инфлация и политическа нестабилност, фирмата успя да запази високият ръст на продажби на продукция на високо технологично ниво и се очерта като реален конкурент на редица български и чуждестранни фирми, като заложи на пазара качество, надеждности сигурност в своите продукти. Стратегията на разпространение на изделията "Хоби кит" са да задоволи нуждите на училища и техникуми, да бъдат достъпни за клиента, за което спомага разработената дистрибуторска и магазина мрежа.
     През 1998 година регистрира търговска марка "Хоби кит":
    "Хоби кит" проектира, разработва и произвежда качествени продукти за вашата специална дейност, както и стандартни изделия, задоволяващи изискванията на клиента и свеждащи проблемите до минимум.
    С нашите изделия предлагаме сигурност на високо технологично ниво и качество.
    В рамките на нашата фирмена политика, разработваме и произвеждаме изделия в следните области:
        - Комплекти за сглобяване
        - Сглобени модули
        - Печатни платки
        - Универсални кутии
        - CNC продукти
        - Проектиране и производство на нестандартна електроника
    Необходимо е да отбележим, че нашите изделия са с високо качество, отговарящо на международните стандарти.
    Хоби кит