Калкулатор

Резистори

Последователно свързване на резистори (Rt=R1+R2+R3+R4)

Изчисляване на четири резистора последователно свързани. Полученият резултат е в Ом.

R1 R2 R3 R4 Резултат Rt

Два паралелно свързани резистора (Rt=(R1xR2)/(R1+R2))

Изчисляване на два резистора паралелно свързани. Полученият резултат е в Ом.

R1 R2 Резултат Rt

Три паралелно свързани резистора (Rt=1/(1/R1)+(1/R2)+(1/R3))

Изчисляване на три резистора паралелно свързани. Полученият резултат е в Ом.

R1 R2 R3 Резултат Rt

Кондензатори

Паралелно свързване на кондензатори (Ct=C1+C2)

Изчисляване на три кондензатора паралелно свързани. Полученият резултат е в uF.

C1 C2 C3 C4 Резултат Ct

Два последователно свързани кондензатора (Ct=(C1xC2)/(C1+C2))

Изчисляване на два кондензатора последователно свързани. Полученият резултат е в uF.

C1 C2 Резултат Ct

Три последователно свързани кондензатора (Ct=1/(1/C1)+(1/C2)+(1/C3))

Изчисляване на три кондензатора последователно свързани. Полученият резултат е в uF.

C1 C2 C3 Резултат Ct

Закон на Ом

Закон на Ом (V=IR)

Изчисляване на напрежение (V) въз основа на ток (I) и съпротивление (R). Ток в Ампер и съпротивление в Ом. Полученият резултат е във Волт.

I R Резултат V

Закон на Ом (I=V/R)

Изчисляване на ток (I) въз основа на напрежение (U) и съпротивление (R). Напрежение във Волт и съпротивление в Ом. Полученият резултат е в Ампер.

V R Резултат I

Закон на Ом (R=V/I)

Изчисляване на съпротивление (R) въз основа на напрежение (U) и ток (I). Напрежение във Волт и ток в Ампер. Полученият резултат е в Ом.

V I Резултат R

Закон на Ом (P=VI)

Изчисляване на мощност (Р) въз основа на напрежение (U) и ток (I). Напрежение във Волт и ток в Ампер. Полученият резултат е във Ват.

V I Резултат P