PDF описания


Описания на използваните елементи в продуктите "Хоби кит"

Диод 1N5401 - 1N5408
Диод 1N4001 - 1N4007
Диод 1N4148, 1N4448
Ценеров диод BZX55/C0V8 - BZX55/C200V /DZ0V8 - DZ200V/
Ценеров диод BZX85/C2V7 - BZX85/C200V /PL2V7 - PL200V/
Транзистор BC546, BC547, BC548
Транзистор BC556, BC557, BC558, BC559
Транзистор BC639
Транзистор BF199
Транзистор 2N1711
Транзистор BD135, BD137, BD139
Транзистор TIP42C
Транзистор 2N3055
Интегрална схема 4001
Интегрална схема 4011
Интегрална схема 4093
Интегрална схема 4094
Интегрална схема 4511
Интегрална схема 4518
Интегрална схема 74LS00
Интегрална схема LS1240A
Интегрална схема LM317T
Интегрална схема LM324
Интегрална схема LM386
Интегрална схема LM723
Интегрална схема LM78L05
Интегрална схема LM7805
Интегрална схема NE5534
Интегрална схема NE555
Интегрална схема NE556
Интегрална схема TA7368P
Интегрална схема TA8210AH
Интегрална схема TDA2003
Интегрална схема TDA2005
Интегрална схема TDA7000
Интегрална схема TDA7294
Интегрална схема TL082
Интегрална схема TL084
Микроконтролер PIC12C508 /PIC12C508A, PIC12C509, PIC12C509A/
Микроконтролер PIC12F629
Микроконтролер PIC16F684
Микроконтролер PIC16F628

Описанията са в PDF формат. За да ги видите е необходим PDF Reader.