Релето за време е изпълнено на базата на таймер 555 - U1, който е включен в схема "чакащ мултивибратор". Посредством бутона В2 релето се нулира и остава в чакащ режим. При еднократно натискане на бутон В1, релето се включва за определено време. Времето през което релето остава включено се определя от кондензатора С4 и тримера Tr1 и може да се регулира в границите от 0 до 160 секунди. Светодиода показва дали релето е включено. 
- Захранващо напрежение DC от 10 до 16V/100 mA. 
- Бутон за включване. 
- Бутон за преждевременно изключване. 
Печатната платка е с размери 50x45mm. 

Този комплект е разглобен, изисква сглобяване и запояване. 
Предлага се и като сглобен модул - Модел 1580

Външният вид може да се различава от този на снимката, без това да променя параметрите на продукта (Това означава, че може да има разлика в използваните елементи (външен вид, разположение, цвят, форма или стойност)).

Реле за време /от 0 до 160 секунди/

  • Марка: Hobbykit Ltd
  • Модел: 1041
  • Наличност: В наличност
  • 5,70 лв.


  • 3 или повече 5,50 лв.
  • 5 или повече 5,40 лв.
  • 10 или повече 5,00 лв.

Сходни продукти

Устройство за включване на осветлението при смрачаване /Фото реле/

Устройство за включване на осветлението при смрачаване /Фото реле/

Фоторелето се включва при намаляване осветеността на средата в която е включено да работи. За датчик се използва фототранзистор S1. Интегралната схема U1D е включена като компаратор на напрежение..

6,65 лв.

Реле за време активиране с положителен импулс 1-30 секунди, минути или часове - сглобен

Реле за време активиране с положителен импулс 1-30 секунди, минути или часове - сглобен

Принцип на работа: При включване на захранването, таймера чака задействащ импулс +12V. Когато се получи импулс релето се включва и остава в това положение до изтичане на зададеното време. След из..

13,50 лв.

Четири схеми на реле за време

Четири схеми на реле за време

Релетата за време намират разнообразно приложение в любителската практика за получаване на различни ефекти, управление на модели и процеси. Включените в комплекта схеми позволяват да се получава ..

4,50 лв.