Това устройство е предназначено за своевременно откриване възникналите неизправности по веригата алтернатор - акумулатор - стартер в автомобилите с 12V електрическа инсталация. То следи напрежението като: 
- при ниско напрежение (под 13,8V) - свети червен светодиод; 
- при нормално напрежение (13,8-14,4V) - свети зелен светодиод; 
- при високо напрежение (над 14,4V) - свети жълт светодиод. 
При нормална работа на веригата с даване на "контакт" светва червения светодиод. След известно време работа на двигателя червения светодиод угасва и светва зеления. Ако по-късно зеления светодиод угасне и светни отново червения или жълтия, това е знак за възникнала неизправност, която трябва да се открие и отстрани. 
Печатната платка е с размери 35х26mm. 

Този комплект е разглобен, изисква сглобяване и запояване. 

Външният вид може да се различава от този на снимката, без това да променя параметрите на продукта (Това означава, че може да има разлика в използваните елементи (външен вид, разположение, цвят, форма или стойност)).

Контрол на автомобилния акумулатор

  • Марка: Hobbykit Ltd
  • Модел: 1030
  • Наличност: В наличност
  • 2,45 лв.


  • 3 или повече 2,40 лв.
  • 5 или повече 2,30 лв.
  • 10 или повече 2,20 лв.

Подобни продукти