PDF описания

Описания на използваните елементи в продуктите "Хоби кит"


Описанията са в PDF формат. За да ги прочетете е необходим Acrobat Reader. 

 • Диод 1N5401 - 1N5408
 • Диод 1N4001 - 1N4007
 • Диод 1N4148, 1N4448
 • Ценеров диод BZX55/C0V8 - BZX55/C200V /DZ0V8 - DZ200V/
 • Ценеров диод BZX85/C2V7 - BZX85/C200V /PL2V7 - PL200V/
 • Транзистор BC546, BC547, BC548
 • Транзистор BC556, BC557, BC558, BC559
 • Транзистор BC639
 • Транзистор BF199
 • Транзистор 2N1711
 • Транзистор BD135, BD137, BD139
 • Транзистор TIP42C
 • Транзистор 2N3055
 • Интегрална схема 4001
 • Интегрална схема 4011
 • Интегрална схема 4093
 • Интегрална схема 4094
 • Интегрална схема 4511
 • Интегрална схема 4518
 • Интегрална схема 74LS00
 • Интегрална схема LS1240A
 • Интегрална схема LM317T
 • Интегрална схема LM324
 • Интегрална схема LM386
 • Интегрална схема LM723
 • Интегрална схема LM78L05
 • Интегрална схема LM7805
 • Интегрална схема NE5534
 • Интегрална схема NE555
 • Интегрална схема NE556
 • Интегрална схема TA7368P
 • Интегрална схема TA8210AH
 • Интегрална схема TDA2003
 • Интегрална схема TDA2005
 • Интегрална схема TDA7000
 • Интегрална схема TDA7294
 • Интегрална схема TL082
 • Интегрална схема TL084
 • Микроконтролер PIC12C508 /PIC12C508A, PIC12C509, PIC12C509A/
 • Микроконтролер PIC12F629
 • Микроконтролер PIC16F684
 • Микроконтролер PIC16F628