• Домашна алармена система - сглобен
Алармената система е реализирана на базата на микроконтролер на фирмата Microchip. 
Тя има следните функции: 
- Време за включване (време за излизане след включване) - 45 сек. Двете зони (зона 1-датчик на вратата и зона 2 - датчик на прозореца или обемен датчик) не действат за това време. Действа само Паник бутона. 
- Време за изключване (време от отваряне на вратата до изключване или задействане на алармиращият сигнал) - 20 сек. 
- Време на алармиращият сигнал - 165 сек. 
При включване на системата светодиода D4 мига с честота 2Hz и изгася при изтичане на времето за включване. 
При отваряне на вратата D4 започва да мига със същата честота до изключване на алармената система или до включване на алармиращият сигнал. 
D4 мига (1,5 сек. свети 0,5 сек. не свети) при включване на алармиращият сигнал или след като е бил задействан алармиращият сигнал. 
D3 свети при включена алармена система. 
S1 - първа зона. 
S2 - втора зона. 
Изход 1- реле Р1- изход за сирена (1,5 сек. включено 0,5 сек. изключено при алармиращ сигнал). 
Изход 2 -реле Р2 - изход за сирена или осветление (непрекъснато включено при алармиращ сигнал). 
D5 и D6 светят при нормално (не задействано) състояние на датчиците на двете зони. 
Зона 1 и зона 2 са за датчици с нормално затворени контакти, Паник бутон - за нормално отворен контакт. 
Захранващо напрежение от 12V до 14V. 
Печатната платка е с размери 55х50 mm. 

Този продукт представлява сглобен модул. 
Предлага се и като комплект за сглобяване - Модел 1305

Външният вид може да се различава от този на снимката, без това да променя параметрите на продукта.

Домашна алармена система - сглобен

  • Марка: Hobbykit Ltd
  • Модел: 1552
  • Наличност: Спрян от производство
  • 0,00 лв.


  • 3 или повече 0,00 лв.
  • 5 или повече 0,00 лв.
  • 10 или повече 0,00 лв.

Подобни продукти