Устройството представлява реле за време което работи в цикличен режим – работа, пауза, работа, пауза, и т.н. Задава се времето за работа (включен консуматор) и времето за пауза (изключен консуматор), (двете времена се програмират отделно, т.е. може да са еднакви или различни). Времето е от 1 секунда до 99.59 минути (от 0.01 минути до 99.59 минути).  
При включване на захранването се включва релето и светва светодиода ON (режим работа), след изтичане на времето релето се изключва и светодиода изгасва (режим пауза). След изтичане на времето за пауза, цикъла се повтаря. 
Параметри: 
Захранващо напрежение: AC 220V или DC 12V/0,2A. Устройството работи само с едно от двете напрежения! 
Изход: Релеен с нормално отворен и нормално затворен контакт – мах. 5A/240V. Изведени са само контактите на релето! 
Контакти на релето: 
- Нормално отворен контакт - NO. 
- Общ контакт - COM. 
- Нормално затворен контакт - NC. 
Реле: 15А/125V AC, 15A/24V DC, 10A/250V AC. 
Четири бутона за управление (за задаване на времената и ресетване). 
Време за работа – от 1 секунда до 99 минути и 59 секунди (0.01 – 99.59 мин). 
Време за пауза – от 1 секунда до 99 минути и 59 секунди (0.01 – 99.95 мин). 
Енергийно независима памет. 
Индикатор за включен консуматор (режим работа – ON). 
Външният вид може да се различава от този на снимката, без това да променя параметрите на продукта.

Циклично реле за време от 1 секунда до 99 минути и 59 секунди

  • Марка: Hobbykit Ltd
  • Модел: 89CTB14D
  • Наличност: В наличност
  • 56,28 лв.


  • 3 или повече 54,59 лв.
  • 5 или повече 52,90 лв.
  • 10 или повече 49,53 лв.

Подобни продукти