Устройството представлява реле за време което работи в цикличен режим работа, пауза, работа, пауза, и т.н. Регулира се времето за работа (включен консуматор) и времето за пауза (изключен консуматор). Времето е от 1 до секунди или минути. 
При включване на захранването, светва светодиод POWER. Включва се релето и светва светодиод (режим работа - WORK), след изтичане на времето релето се изключва и светодиода угасва (режим пауза PAUSE). 
Двете времена са независими, т.е. регулират се по отделно. 
Потенциометър WORK: 
- регулира времето за работа – от 1 до 120 секунди или минути. Секунди или минути се избира от джъмпера на задната страна на кутията. Избира се при изключено захранване. 
- затворен – секунди, 
- отворен – минути. 
Потенциометър PAUSE: 
- регулира времето за пауза – от 1 до 120 секунди или минути. Секунди или минути се избира от джъмпера на задната страна на кутията. Избира се при изключено захранване. 
- затворен – секунди, 
- отворен – минути. 
Параметри: 
Захранващо напрежение: AC 220V или DC 12V/0,2A. Устройството работи само с едно от двете напрежения! 
Изход: Релеен с нормално отворен и нормално затворен контакт – мах. 5A/240V. Изведени са само контактите на релето! 
Време за работа – от 1 до 120 секунди или минути. 
Време за пауза – от 1 до 120 секунди или минути. 
Индикатор за включен консуматор (режим работа – WORK). 

Внимание!!! 
При монтиране на устройството да се спазват всички правила за безопасна работа с високо напрежение. 

Този продукт е напълно сглобен и тестван, с кутия. 

Външният вид може да се различава от този на снимката, без това да променя параметрите на продукта.

Циклично реле за време

  • Марка: Hobbykit Ltd
  • Модел: 88CTB14
  • Наличност: В наличност
  • 52,45 лв.


  • 3 или повече 50,88 лв.
  • 5 или повече 49,30 лв.
  • 10 или повече 46,16 лв.

Подобни продукти