Радиоприемника е реализиран с две интегрални схеми TDA7000 - представляваща УКВ радиоприемник и LM386 - представляваща нискочестотен усилвател. 
Чрез потенционетъра Р1 се регулира силата на звука, Р2 - служи за избор на радиостанция. 
Чрез бобината L1 се настройва радиоприемника, така че да покрива обхвата 88 - 108 MHz (чрез разпъване и свиване). 
Захранващото напрежение е от 8 до 12V. 
Печатната платка е с размери 64x58mm. 
Предлага се и като комплект за сглобяване с кат. номер 1400. 

УКВ Радиоприемник /88 - 108MHz/ - сглобен

  • Модел: 1510

Етикети: укв, радиоприемник, FM, MHz, 1510, HK1510