Принципни схеми


Автоелектроника
- Автомобилен оборотомер [PDF] [RUS]
- Електронно запалване [PDF] [RUS]
- Автомобилен часовник - термометър - волтметър [PDF] [RUS]
- Регулатор за чистачки [PDF] [RUS]
- Зарядно устройство с BQ2004 [PDF] [RUS]
- Индикатор за прегряване на двигателя [PDF] [RUS]

Автоматика
- Изходна каскада за звуков сигнализатор [PDF] [RUS]
- Акустично реле [PDF] [RUS]
- Управление на стъпков двигател с PC [PDF] [RUS]
- Прецизен аналогов терморегулатор [PDF] [RUS]
- Регулатор на мощност [PDF] [RUS]

Аудио техника
- Възпроизвеждащ усилвател [PDF] [RUS]
- Активен филтър за акустични системи [PDF] [RUS]
- Радиомикрофон [PDF] [RUS]
- Усилватели на мощност [PDF] [RUS]
- Усилватели на мощност - 1 част [PDF] [RUS]
- Усилватели на мощност - 2 част [PDF] [RUS]
- Усилватели на мощност - 3 част [PDF] [RUS]

Битова електроника
- Сензорен регулатор за осветление [PDF] [RUS]
- Антена 'Дипол'
- Устройство за зависимо включване на ел. прибори [PDF] [RUS]
- Регулатор за осветление [PDF] [RUS]
- Светлинни ефекти [PDF] [RUS]
- Светлинни ефекти - продължение [PDF] [RUS]
- Антена 'Локус' [PDF] [RUS]
- Сирена за лична охрана [PDF] [RUS]
- Музикален звънец [PDF] [RUS]
- Звънец от стар телефон [PDF] [RUS]
- Просто автоматично зарядно устройство [PDF] [RUS]
- Луминесцентна лампа с батерийно захранване [PDF] [RUS]
- Терморегулатор [PDF] [RUS]
- Терморегулатор за инкубатор [PDF] [RUS]
- Нивомер на течност [PDF] [RUS]
- Ремонт на компютърна мишка [PDF] [RUS]

Измервателна техника
- Прост терморегулатор [PDF] [RUS]
- Миливолтметър с AD7714 [PDF] [RUS]
- Генератор [PDF] [RUS]
- Честотомер с AT89C51 [PDF] [RUS]
- Мост за високочестотни измервания [PDF] [RUS]
- Резервиран кварцов генератор [PDF] [RUS]
- Калибратор за осцилограф [PDF] [RUS]
- Генератор с произволна форма [PDF] [RUS]
- Логически пробник със звукова индикация [PDF] [RUS]
- Нискочестотен синусоидален генератор [PDF] [RUS]
- Цифров термометър [PDF] [RUS]
- LCF - метър [PDF] [RUS]
- Входен усилвател - формирувател за честотомер [PDF] [RUS]
- Цифров измервател на процентни отклонения [PDF] [RUS]
- Цифров термометър [PDF] [RUS]
- Прецизен аналогов терморегулатор [PDF] [RUS]

Основи на схемотехниката
- Управление на тиристори и симистори [PDF] [RUS]
- Устойчивост на импулсните стабилизатори [PDF] [RUS]
- Конструиране на устойчиви електронни схеми [PDF] [RUS]
- Схемотехника световых сканеров [PDF] [RUS]
- Високоволтови регулируеми стабилизатори [PDF] [RUS]
- Полеви транзистор - линеен и нелинеен резистор [PDF] [RUS]
- Операционни усилватели - основни технически решения [PDF] [RUS]
- Операционни усилватели - архитектура и динамични характеристики [PDF] [RUS]
- Интегрален биполярен транзистор [PDF] [RUS]
- Температурни датчици [PDF] [RUS]
- Програмируеми логически интегрални схеми [PDF] [RUS]
- Аналогови комутатори [PDF] [RUS]
- Аналогови компаратори [PDF] [RUS]
- Особености при измерване на електролитните кондензатори [PDF] [RUS]
- Микроконтролери [PDF] [RUS]
- Микроконтролери - продължение [PDF] [RUS]
- Микроконтролери - продължение [PDF] [RUS]
- Микроконтролери - продължение [PDF] [RUS]
- Микроконтролери - продължение [PDF] [RUS]
- Микроконтролери - продължение [PDF] [RUS]
- Микроконтролери - продължение [PDF] [RUS]
- Микроконтролери - продължение [PDF] [RUS]
- Микроконтролери - продължение [PDF] [RUS]
- Микроконтролери - продължение [PDF] [RUS]
- Микроконтролери - продължение [PDF] [RUS]
- Микроконтролери - продължение [PDF] [RUS]
- Програмируеми логически интегрални схеми [PDF] [RUS]
- Логически интегрални схеми с захранване 3,3V [PDF] [RUS]
- Особености при измерване на електролитните кондензатори [PDF] [RUS]
- Програмируеми логически интегрални схеми [PDF] [RUS]
- Подбор на кварцови резонатори [PDF] [RUS]
- Аналогови комутатори [PDF] [RUS]
- Аналогови комутатори [PDF] [RUS]
- Управление на мотори [PDF] [RUS]
- Управление на мотори - продължение [PDF] [RUS]
- Управление на мотори - продължение [PDF] [RUS]
- Управление на мотори - продължение [PDF] [RUS]
- Управление на мотори - продължение [PDF] [RUS]
- Сензорни панели [PDF] [RUS]
- Сензорни панели - продължение [PDF] [RUS]
- За биполярните транзистори [PDF] [RUS]
- За биполярните транзистори - продължение [PDF] [RUS]

Захранващи блокове
- Устойчивост на импулсните стабилизатори [PDF] [RUS]
- Захранващ блок за аналогово-цифрови устройства [PDF] [RUS]
- Зарядно устройство за автомобилни акумулатори [PDF] [RUS]
- Захранващ блок с буферен акумулатор [PDF] [RUS]
- DC DC конвертор с TOP104Y [PDF] [RUS]
- Повишаващ - понижаващ импулсен стабилизатор на напрежение [PDF] [RUS]
- Мощен импулсен стабилизатор на напрежение [PDF] [RUS]
- DC DC Конвертор с КР1156ЕУ5 [PDF] [RUS]
- Захранващ блок за аудио-плеар [PDF] [RUS]
- Използване на микроконтролер в импулсните захранвания [PDF] [RUS]
- Трансформатори и дросели за импулсни захранвания [PDF] [RUS]
- Линейни стабилизатори на напрежение [PDF] [RUS]
- Трансформатори и дросели за импулсни захранвания [PDF] [RUS]
- Тестер за разряд на батерия [PDF] [RUS]
- Прост захранващ блок [PDF] [RUS]
- Силов ключ [PDF] [RUS]
- Използване на микроконтролер в импулсните захранвания [PDF] [RUS]
- Просто импулсно захранване [PDF] [RUS]

Просто и достъпно
- Прост метал детектор [PDF] [RUS]
- Имитатор на охранителна система [PDF] [RUS]
- Честотомер от ... китайски приемник [PDF] [RUS]
- Две прости схеми на температурен регулатор [PDF] [RUS]
- Втори звънец за телефона [PDF] [RUS]
- Часовник [PDF] [RUS]
- Прост индикатор за разряд на батерии [PDF] [RUS]
- Звуков сигнализатор [PDF] [RUS]

Светлинна техника
- Електронен баласт за луминесцентни лампи [PDF] [RUS]
- Плавно включване на лампа [PDF] [RUS]

Силова електроника
- Алгоритъм на Брезенхем за тиристорни регулатори на мощност [PDF] [RUS]

Системи за безопасност
- Електронен звънец с ключ iButton [PDF] [RUS]
- Електроакустичен датчик за разбити стъкла [PDF] [RUS]
- Охранителна система с пет зони [PDF] [RUS]
- Датчик за задименост [PDF] [RUS]
- Имитатор на електронен ключ iButton [PDF] [RUS]
- Пожарен датчик ИП332 1/2 'СК' [PDF] [RUS]
- Детектор за движение [PDF] [RUS]

Технологии
- Как да изработим печатна платка? [PDF] [RUS]
- Изработване на макетна платка [PDF] [RUS]
- Изработване на лицеви панели [PDF] [RUS]
- Технология за изработване на печатни платки [PDF] [RUS]
- Радиолюбителска технология за замяна на интегрални схеми [PDF] [RUS]
- Полимери [PDF] [RUS]

Цифрова техника
- Емулатор за интерфейс ISA [PDF] [RUS]
- Регулатор за микродрелка [PDF] [RUS]
- Програматор термометър/термостат DS1821 [PDF] [RUS]
- Применение 7-сегментных ЖКИ-модулей [PDF] [RUS]
- Цифров диктофон [PDF] [RUS]
- Адаптер вход/изход [PDF] [RUS]
- Интерфейс с клавиатура [PDF] [RUS]
- Програматор за микроконтролери x51 на фирмата Atmel [PDF] [RUS]
- Свързване на микроконтролер и компютър по RS-232 [PDF] [RUS]
- Прост конвертор RS-232-TTL [PDF] [RUS]
- Прост интерфейс за PCI [PDF] [RUS]
- Статичен светодиоден индикатор [PDF] [RUS]
- AVR - микроконтролери [PDF] [RUS]
- 128 канален аналогов комутатор [PDF] [RUS]
- Контролер за 128 канален аналогов комутатор [PDF] [RUS]
- Микроконтролерна система за управление на усилвател на мощност [PDF] [RUS]
- Брояч на навивки на бобинажна машина [PDF] [RUS]
- Брояч на навивки на бобинажна машина - продължение [PDF] [RUS]
- Програмиране на микроконтролери AVR [PDF] [RUS]
- Малогабаритен фотодатчик [PDF] [RUS]

Формат: [PDF] - pdf, [GIF] - gif, [JPEG] - jpeg
Eзик: [RUS] - руски, [EN] - английски, [BG] - български

За описанията в PDF формат е необходим PDF Reader.