Кодовата брава е реализирана на базата на микроконтролер PIC16F648 на фирмата Microchip. 
Тя има следните функции:

    Две зони: Зона 1 - датчик на вратата и ТМР зона - 24 часова за охрана на проводниците и самата система.

    Бутон за отваряне на вратата от вътрешна страна.

    Два четири цифрени кода: Потребителски - за отваряне и затваряне (в зависимост от избраната функция) на вратата и инженерен - за програмиране.

    Смяна режима на работа на кодовата брава, потребителски и инженерен код.

    Време на отключена врата: 5, 10 секунди и остава отключена до въвеждане на код.

    Време за блокировка при въвеждане на 3 грешни кода: 30, 60 секунди и без блокировка.

    Режим (камбанка) - При отваряне на вратата - издава звуков сигнал.

    Звукова и светлинна индикация.

    Клавиатура с 12 бутона.

Печатната платка е с размери 75x54mm. 

Кодова брава - сглобен

  • Модел: 1587
  • Наличност: Out Of Stock

Етикети: код, брава, кодова брава, 1587