Алармената система е предназначена за охрана на помещения. Тя е реализирана на базата на микроконтролер PIC16F628 на фирмата Microchip. 
Тя има следните функции:

    Три зони: Зона 1 - закъснителна (врата), Зона 2 - моментална (обемен датчик/обемни датчици) и ТМР зона - 24 часова за охрана на проводниците и самата система.

    Два четири цифрени кода: Потребителски - за включване и изключване на алармената система и инженерен - за програмиране.

    Смяна на входното, изходното време и времето на алармиращия сигнал, потребителски и инженерен код.

    Входно време: 5, 10 и 20 секунди.

    Изходно време: 10, 20 и 30 секунди.

    Време на алармиращия сигнал: 30, 60 и 120 секунди.

    Режим (камбанка) - При задействане на зона 1 (отваряне на вратата) - издава звуков сигнал.

    Звукова и светлинна индикация.

    Клавиатура с 12 бутона.

Печатната платка е с размери 75x54mm.  

Алармена система с код - сглобен

  • Модел: 1585
  • Наличност: Out Of Stock

Етикети: аларма, алармена, система, код, 1585