Схемата представлява универсална защита за НЧУ, която включва:
    при включване на захранването - забавя включването на озвучителните тела с около 5 секунди - до установяване на постоянно- токовия режим в усилвателя.
    при изключване на захранването - веднага изключва озвучителните тела от изхода на усилвателя.
    при неизправност в крайния мощен усилвател (късо съединение, пробив в транзисторите и др.), когато в изхода се появи постоянно напрежение, различно от зададеното се изключват озвучителните тела (независимо дали разликата е положителна или отрицателна).
Възможно е регулиране на времето за включване и прага на задействане на защитата при неизправност в усилвателя (напрежението при което да задейства).
Схемата може да работи и с по-високо напрежение, но след като се променят някои стойности на резисторите.
Към схемата са приложени две захранващи напрежения U1 и U2 (U2 - само изправено, U1 - изправено и филтрирано (може и стабилизирано)).
Схемата е оразмерена да работи в диапазона от 12 до 20V.
Печатната платка е с размери 50х30 mm.

Защита за нискочестотен усилвател

  • Модел: 1013
  • Наличност: В наличност

Етикети: защита, нискочестотен, усилвател, 1013