Търговия на едро

Производител:

Фирма "МИГ - ГГ"
Офис: гр. Бургас Северна промишлена зона
бул. "Янко Комитов" 18
GSM: +359 /88/ 8809 808
GSM: +359 /89/ 9984 310

Фирма "Кралев и син"
Офис: гр. Пловдив ул. "Н. Бозвели" 11а
GSM: +359 /89/ 9984 300

e-mail: info [at] hobbykit.eu
e-mail: pkralev [at] abv.bg

Свържете се с нас