Устройството представлява реле за време което работи в цикличен режим – работа, пауза, работа, пауза, и т.н.
Регулира се времето за работа (включен консуматор) и времето за пауза (изключен консуматор). Времето е от 1 до 120 секунди или
минути.
При включване на захранването, светва светодиод POWER. Включва се релето и светва светодиод ON (режим работа - WORK), след
изтичане на времето релето се изключва и светодиод ON изгасва (режим пауза - PAUSE).
Двете времена са независими, т.е. регулират се по отделно. Потенциометър WORK - регулира времето за работа – от 1 до 120
секунди или минути. Секунди или минути се избира от джъмпера на задната страна на кутията. Избира се при изключено захранване.
Потенциометър PAUSE - регулира времето за пауза – от 1 до 120 секунди или минути. Секунди или минути се избира от джъмпера на
задната страна на кутията. Избира се при изключено захранване.
Размери на платката - 68x30mm.
Изход, реле:
- Нормално отворен контакт - NO.
- Общ контакт - COM.
- Нормално затворен контакт - NC.
Захранване - 10 до 14 V DC.
Реле: 15А/125V DC, 15A/24V DC or AC, 10A/250V AC.
Произвежда се и като готово изделие с кат. номер 88CTB14.

Циклично реле за време - сглобен

  • Модел: 1583
  • Наличност: В наличност

Етикети: реле, реле за време, циклично, таймер, 1583