Комплекти за сглобяване

Комплекти за сглобяване
Комплектите за сглобяване 'Хоби кит' включват Всички необходими компоненти, печатна платка, принципна и монтажна схема за реализиране на избраното от Вас устройство.


Сирена "Италианска полиция"

Сирена "Италианска полиция"

Сирената е реализирана с дискретни елементи. Два транзистора образуват тактов генератор, честотата на който може да се променя. С други два транзистора е образуван звуковият генератор. Усилвателя е из..

3,80 лв.

Двутонална сирена

Двутонална сирена

Сирената е реализирана с една интегрална схема NE556, която съдържа два таймера 555. Те работят като мултивибратори. Първият образува тактов генератор с период на повторение 0,5 секунди и управлява вт..

5,50 лв.

Пет канален тонкоректор /Еквилайзер/

Пет канален тонкоректор /Еквилайзер/

Всяка качествена музикална уредба се нуждае от многоканален тонкоректор. Съвсем по друг начин стои въпросът за сложността на схемата и броя на каналите. Опитът показва, че и тази схема, макар и изград..

4,20 лв.

Стерео предусилвател с еднополярно захранване

Стерео предусилвател с еднополярно захранване

Устройството представлява стерео предусилвател реализирано с операционен усилвател В082 (TL082), захранван с еднополярно напрежение. Захранващо напрежение от 8 до 15V DC. Печатната платка е ..

3,80 лв.

Стерео миш пулт

Стерео миш пулт

Схемата представлява аудио пулт, смесващ четири сигнала с възможност за вход от магнетофон, тунер, грамофон и микрофон заедно с тонкоректор за ниски и високи честоти и предусилвател. Тя е проектирана ..

9,30 лв.

Контрол на автомобилния акумулатор

Контрол на автомобилния акумулатор

Това устройство е предназначено за своевременно откриване възникналите неизправности по веригата алтернатор - акумулатор - стартер в автомобилите с 12V електрическа инсталация. То следи напрежението к..

2,45 лв.

Преобразувател от еднополярно в двуполярно напрежение

Преобразувател от еднополярно в двуполярно напрежение

Устройството представлява преобразувател на напрежение от еднополярно в двуполярно (ако на входа се подаде 10V, то на изхода ще се получи ± 5V). В случая то е изчислено за ±12V, като на входа се подав..

3,20 лв.

Захранващ блок ±12V/100mA

Захранващ блок ±12V/100mA

Захранващият блок се състои от: изправител, филтър и параметричен стабилизатор. Той е предназначен за захранване на устройства консумиращи ток до 100 mA и двуполярно захранващо напрежение (компле..

3,80 лв.

Електронен мелодичен звънец

Електронен мелодичен звънец

Основен градивен елемент на устройството е интегралната схема NE555. Тя работи като генератор на две честоти. Единият тон се получава при натиснат бутон, а другия при отпуснат. Звънецът се захран..

4,25 лв.

Микрофонен предусилвател

Микрофонен предусилвател

Устройството представлява транзисторен предусилвател, на входа на който е включен електретен микрофон. Предусилвателя се захранва с напрежение от 3 до 12V. Позволява да се регулира нивото на..

2,95 лв.

Транзисторен тонкоректор - стерео

Транзисторен тонкоректор - стерео

Тонкоректорите с транзистори за разлика от тези, съдържащи само пасивни компоненти, могат да осигурят както потискане така и повдигане на ниските честоти от звуковия обхват. Тази проста схема на ..

3,80 лв.

Стерео предусилвател с тонкоректор

Стерео предусилвател с тонкоректор

Този тонкоректор е лесен за изпълнение, като същевременно дава много добри резултати в клас Hi-Fi. Схемата позволява отделно потискане и повдигане на ниските и високите честоти с 20 dB. Предвиден..

4,60 лв.

Aнтенен усилвател

Aнтенен усилвател

Антенният усилвател е реализиран с един транзистор BF199. Параметри: - Захранващо напрежение от 4 до 14V DC. - VHF - усилване 7dB. - FM - усилване 12dB. - CB - усилване 20dB.&..

2,50 лв.

Четири схеми на реле за време

Четири схеми на реле за време

Релетата за време намират разнообразно приложение в любителската практика за получаване на различни ефекти, управление на модели и процеси. Включените в комплекта схеми позволяват да се получава ..

4,50 лв.

Реле за време /от 0 до 160 секунди/

Реле за време /от 0 до 160 секунди/

Релето за време е изпълнено на базата на таймер 555 - U1, който е включен в схема "чакащ мултивибратор". Посредством бутона В2 релето се нулира и остава в чакащ режим. При еднократно натискане на буто..

5,70 лв.

Показани са от 16 до 30 от 54 резултата (4 страници)