Принципни схеми


Принципни схеми


За описанията в PDF формат е необходим Acrobat Reader.


Автоелектроника

 • Автомобилен оборотомер  [PDF] [RUS]
 • Електронно запалване  [PDF] [RUS]
 • Автомобилен часовник - термометър - волтметър  [PDF] [RUS]
 • Регулатор за чистачки  [PDF] [RUS]
 • Зарядно устройство с BQ2004  [PDF] [RUS]
 • Индикатор за прегряване на двигателя  [PDF] [RUS]

 • Автоматика
 • Изходна каскада за звуков сигнализатор  [PDF] [RUS]
 • Акустично реле  [PDF] [RUS]
 • Управление на стъпков двигател с PC  [PDF] [RUS]
 • Прецизен аналогов терморегулатор  [PDF] [RUS]
 • Регулатор на мощност  [PDF] [RUS]

 • Аудиотехника
 • Възпроизвеждащ усилвател  [PDF] [RUS]
 • Активен филтър за акустични системи  [PDF] [RUS]
 • Радиомикрофон  [PDF] [RUS]
 • Усилватели на мощност  [PDF] [RUS]
 • Усилватели на мощност - 1 част  [PDF] [RUS]
 • Усилватели на мощност - 2 част  [PDF] [RUS]
 • Усилватели на мощност - 3 част  [PDF] [RUS]

 • Битова електроника
 • Сензорен регулатор за осветление  [PDF] [RUS]
 • Антена 'Дипол'  [PDF] [RUS]
 • Устройство за зависимо включване на ел. прибори  [PDF] [RUS]
 • Регулатор за осветление  [PDF] [RUS]
 • Светлинни ефекти  [PDF] [RUS]
 • Светлинни ефекти - продължение  [PDF] [RUS]
 • Антена 'Локус'  [PDF] [RUS]
 • Сирена за лична охрана  [PDF] [RUS]
 • Музикален звънец  [PDF] [RUS]
 • Блокиране нелегалното свързване към телефонната линия  [PDF] [RUS]
 • Звънец от стар телефон  [PDF] [RUS]
 • Просто автоматично зарядно устройство  [PDF] [RUS]
 • Луминисцентна лампа с батерийно захранване  [PDF] [RUS]
 • Терморегулатор  [PDF] [RUS]
 • Терморегулатор за инкубатор  [PDF] [RUS]
 • Нивомер на течност  [PDF] [RUS]
 • Ремонт на компютърна мишка  [PDF] [RUS]

 • Измервателна техника
 • Прост терморегулатор  [PDF] [RUS]
 • Миливолтметър с AD7714  [PDF] [RUS]
 • Генератор  [PDF] [RUS]
 • Честотомер с AT89C51  [PDF] [RUS]
 • Мост за високочестотни измервания  [PDF] [RUS]
 • Резервиран кварцов генератор  [PDF] [RUS]
 • Калибратор за осцилограф  [PDF] [RUS]
 • Генератор с произволна форма  [PDF] [RUS]
 • Логически пробник със звукова индикация  [PDF] [RUS]
 • Нискочестотен синусоидален генератор  [PDF] [RUS]
 • Цифров термометър  [PDF] [RUS]
 • LCF - метър  [PDF] [RUS]
 • Входен усилвател - формирувател за честотомер  [PDF] [RUS]
 • Цифров измервател на процентни отклонения  [PDF] [RUS]
 • Цифров термометър  [PDF] [RUS]
 • Прецизен аналогов терморегулатор  [PDF] [RUS]

 • Основи на схемотехниката
 • Управление на тиристори и симистори  [PDF] [RUS]
 • Устойчивост на импулсните стабилизатори  [PDF] [RUS]
 • Конструиране на устойчиви електронни схеми  [PDF] [RUS]
 • Схемотехника световых сканеров [PDF] [RUS]
 • Високоволтови регулируеми стабилизатори  [PDF] [RUS]
 • Полеви транзистор - линеен и нелинеен резистор  [PDF] [RUS]
 • Операционни усилватели - основни технически решения  [PDF] [RUS]
 • Операционни усилватели - архитектура и динамични характеристики  [PDF] [RUS]
 • Интегрален биполярен транзистор  [PDF] [RUS]
 • Темтературни датчици  [PDF] [RUS]
 • Програмируеми логически интегрални схеми  [PDF] [RUS]
 • Аналогови комутатори  [PDF] [RUS]
 • Аналогови компаратори  [PDF] [RUS]
 • Особенности при измерване на електролитните кондензатори  [PDF] [RUS]
 • Микроконтролери  [PDF] [RUS]
 • Микроконтролери - продължение  [PDF] [RUS]
 • Микроконтролери - продължение  [PDF] [RUS]
 • Микроконтролери - продължение  [PDF] [RUS]
 • Микроконтролери - продължение  [PDF] [RUS]
 • Микроконтролери - продължение  [PDF] [RUS]
 • Микроконтролери - продължение  [PDF] [RUS]
 • Микроконтролери - продължение  [PDF] [RUS]
 • Микроконтролери - продължение  [PDF] [RUS]
 • Микроконтролери - продължение  [PDF] [RUS]
 • Микроконтролери - продължение  [PDF] [RUS]
 • Микроконтролери - продължение  [PDF] [RUS]
 • Програмируеми логически интегрални схеми  [PDF] [RUS]
 • Логически интегрални схеми с захранване 3,3V  [PDF] [RUS]
 • Особености при измерване на електролитните кондензатори  [PDF] [RUS]
 • Програмируеми логически интегрални схеми  [PDF] [RUS]
 • Подбор на кварцови резонатори  [PDF] [RUS]
 • Аналогови комутатори  [PDF] [RUS]
 • Аналогови комутатори  [PDF] [RUS]
 • Управление на мотори  [PDF] [RUS]
 • Управление на мотори - продължение  [PDF] [RUS]
 • Управление на мотори - продължение  [PDF] [RUS]
 • Управление на мотори - продължение  [PDF] [RUS]
 • Управление на мотори - продължение  [PDF] [RUS]
 • Сензорни панели  [PDF] [RUS]
 • Сензорни панели - продължение  [PDF] [RUS]
 • За биполярните транзистори  [PDF] [RUS]
 • За биполярните транзистори - продължение  [PDF] [RUS]

 • Захранващи блокове
 • Устойчивост на импулсните стабилизатори  [PDF] [RUS]
 • Захранващ блок за аналогово-цифрови устройства  [PDF] [RUS]
 • Зарядно устройство за автомобилни акумулатори  [PDF] [RUS]
 • Захранващ блок с буферен акумулатор  [PDF] [RUS]
 • DC DC конвертор с TOP104Y  [PDF] [RUS]
 • Повишаващ - понижаващ импулсен стабилизатор на напрежение  [PDF] [RUS]
 • Мощен импулсен стабилизатор на напрежение [PDF] [RUS]
 • DC DC Конвертор с КР1156ЕУ5  [PDF] [RUS]
 • Захранващ блок за аудио-плеар  [PDF] [RUS]
 • Използване на микроконтролер в импулсните захранвания  [PDF] [RUS]
 • Трансформатори и дросели за импулсни захранвания  [PDF] [RUS]
 • Линейни стабилизатори на напрежение  [PDF] [RUS]
 • Трансформатори и дросели за импулсни захранвания  [PDF] [RUS]
 • Тестер за разряд на батерия  [PDF] [RUS]
 • Прост захранващ блок  [PDF] [RUS]
 • Силов ключ  [PDF] [RUS]
 • Използване на микроконтролер в импулсните захранвания  [PDF] [RUS]
 • Просто импулсно захранване  [PDF] [RUS]

 • Просто и достъпно
 • Прост металдетектор  [PDF] [RUS]
 • Имитатор на охранителна система  [PDF] [RUS]
 • Честотомер от ... китайски приемник  [PDF] [RUS]
 • Две прости схеми на температурен регулатор  [PDF] [RUS]
 • Втори звънец за телефона  [PDF] [RUS]
 • Часовник  [PDF] [RUS]
 • Прост индикатор за разряд на батерии  [PDF] [RUS]
 • Звуков сигнализатор  [PDF] [RUS]

 • Светлинна техника
 • Електронен баласт за луминисцентнни лампи  [PDF] [RUS]
 • Плавно включване на лампа  [PDF] [RUS]

 • Силова електроника
 • Алгоритъм на Брезенхем за тиристорни регулатори на мощност  [PDF] [RUS]

 • Системи за безопастност
 • Електронен звънец с ключ iButton  [PDF] [RUS]
 • Електроакустичен датчик за разбити стъкла  [PDF] [RUS]
 • Охранителна система с пет зони  [PDF] [RUS]
 • Датчик за задименост  [PDF] [RUS]
 • Имитатор на електронен ключ iButton  [PDF] [RUS]
 • Пожарен датчик ИП332 1/2 'СК'  [PDF] [RUS]
 • Детектор за движение  [PDF] [RUS]

 • Технологий
 • Как да изработим печатна платка ?  [PDF] [RUS]
 • Изработване на макетна платка  [PDF] [RUS]
 • Изработване на лицеви панели  [PDF] [RUS]
 • Технология за изработване на печатни платки  [PDF] [RUS]
 • Радиолюбителска технология за замяна на интеглални схеми  [PDF] [RUS]
 • Полимери [PDF] [RUS]

 • Цифрова техника
 • Емулатор за интерфейс ISA  [PDF] [RUS]
 • Регулатор за микродрелка  [PDF] [RUS]
 • Програматор термометър/термостат DS1821  [PDF] [RUS]
 • Применение 7-сегментных ЖКИ-модулей [PDF] [RUS]
 • Цифров диктофон  [PDF] [RUS]
 • Адаптер вход/изход  [PDF] [RUS]
 • Интерфейс с клавиатура  [PDF] [RUS]
 • Програматор за микроконтролери x51 на фирмата Atmel  [PDF] [RUS]
 • Свързване на микроконтролер и компютър по RS-232  [PDF] [RUS]
 • Прост конвертор RS-232-TTL  [PDF] [RUS]
 • Прост интерфейс за PCI  [PDF] [RUS]
 • Статичен светодиоден индикатор  [PDF] [RUS]
 • AVR - микроконтролери  [PDF] [RUS]
 • 128 канален аналогов комутатор  [PDF] [RUS]
 • Контролер за 128 канален аналогов комутатор  [PDF] [RUS]
 • Микроконтролерна система за управление на усилвател на мощност  [PDF] [RUS]
 • Брояч на навивки на бобинажна машина  [PDF] [RUS]
 • Брояч на навивки на бобинажна машина - продължение  [PDF] [RUS]
 • Програмиране на микроконтролери AVR  [PDF] [RUS]
 • Малогабаритен фотодатчик  [PDF] [RUS]


 • Формат: [PDF] - pdf, [GIF] - gif, [JPEG] - jpeg
  Eзик: [RUS] - руски, [EN] - английски, [BG] - български


  Благодарим на: