Устройството представлява реле за време което работи в цикличен режим – работа, пауза, работа, пауза, и т.н. Задава се времето за работа (включен консуматор) и времето за пауза (изключен консуматор), (двете времена се програмират отделно, т.е. може да са еднакви или различни). Времето е от 1 секунда до 9999 секунди.  
При включване на захранването се включва релето и светва светодиода ON (режим работа), след изтичане на времето релето се изключва и светодиода изгасва (режим пауза). След изтичане на времето за пауза, цикъла се повтаря. 
Параметри: 
Захранващо напрежение: AC 220V или DC 12V/0,2A. Устройството работи само с едно от двете напрежения! 
Изход: Релеен с нормално отворен и нормално затворен контакт – мах. 5A/240V. Изведени са само контактите на релето! 
Контакти на релето: 
- Нормално отворен контакт - NO. 
- Общ контакт - COM. 
- Нормално затворен контакт - NC. 
Реле: 15А/125V AC, 15A/24V DC, 10A/250V AC. 
Четири бутона за управление (за задаване на времената и ресетване). 
Време за работа – от 1 секунда до 9999 секунди. 
Време за пауза – от 1 секунда до 9999 секунди. 
Енергийно независима памет. 
Индикатор за включен консуматор (режим работа – ON). 

Внимание!!! 
При монтиране на устройството да се спазват всички правила за безопасна работа с високо напрежение. 

Този продукт е напълно сглобен и тестван, с кутия. 

Външният вид може да се различава от този на снимката, без това да променя параметрите на продукта (Това означава, че може да има разлика в използваните елементи (външен вид, разположение, цвят, форма или стойност)).

Циклично реле за време от 1 секунда до 9999 секунди

  • Марка: Hobbykit Ltd
  • Модел: 89CTB14S
  • Наличност: Не е налично
  • 60,25 лв.


  • 3 или повече 58,40 лв.
  • 5 или повече 56,60 лв.
  • 10 или повече 53,00 лв.

Сходни продукти

Реле за време активиране с отрицателен импулс 1-30 секунди, минути или часове /с кутия/

Реле за време активиране с отрицателен импулс 1-30 секунди, минути или часове /с кутия/

Принцип на работа: При включване на захранването, таймера чака задействащ импулс -12V. Когато се получи импулс релето се включва и остава в това положение до изтичане на зададеното време. След из..

14,65 лв.

Платка реле 12V DC - сглобен

Платка реле 12V DC - сглобен

Модулът е изграден от електромагнитно реле, работещо на 12V, управлявано от оптрон и транзистор, монтирани върху печатната платка. Галванично разделен вход (оптрон). Намира приложение при уп..

5,65 лв.

Закъснително реле за време 1 - 50 секунди - сглобен

Закъснително реле за време 1 - 50 секунди - сглобен

Принцип на работа: При включване на захранването започва да тече зададеното време. При изтичане на времето релето се включва и остава в това положение до изключване на захранването. Цик..

10,00 лв.