Помощ
3D светодиоден куб - Помощ

3D светодиоден куб - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Resistors R1 to R4 2. Resistors R5 to R12, R17 to R24 /Thevalue of the resistor depends on the color of the LED/ 3. Resistors R13 to R16 4. Cap..

Контрол на автомобилния акумулатор - Помощ

Контрол на автомобилния акумулатор - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Resistor R1 and R2 2. Resistor R3 3. Resistor R4 and R6 4. Capacitors R5 5. Diode D1 /Watch the polarity !!!/ 6. Diode D2 /Watch th..

Микрофонен предусилвател - Помощ

Микрофонен предусилвател - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Resistor R1 and R3 2. Resistor R2 3. Resistor R4 4. Capacitors C2 5. Capacitors C1 /Watch the polarity!!!/ 6. Capacitors C3 /Watc..

Нискочестотен усилвател 20W - Помощ

Нискочестотен усилвател 20W - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Резистор R1 2. Резистор R2 и R3 3. Кондензатори C2, C5, C6 и C7 4. Кондензатор C3 5. Кондензатор C1 /Да се спазва поляритета !!!/ 6. Кондензатор C..

Регулируем стабилизатор от 1,2 до 30V/1A - Помощ

Регулируем стабилизатор от 1,2 до 30V/1A - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Резистор R1  2. Диоди D1 - D4 /Да се внимава с поляритета !!!/  3. Тример потенциометър  4. Кондензатор C2  5. Кондензато..

Светодиоден индикатор - Помощ

Светодиоден индикатор - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Резистор R1 2. Резистори R2 - R14 3. Резистори R15 - R26 4. Мостче 5. Диоди D1 - D12 /Да се внимава с поляритета !!!/ 6. Тример ..

Светодиоден маяк (LED Beacon) - Помощ

Светодиоден маяк (LED Beacon) - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта1. Resistor R2 to R92. Capacitors C13. Diode4. Button SW15. Resistor trimer 6. IC Socket7. U2 /Watch the polarity !!!/8. LED's /Watch the polarity !!!/9. Connector..

Светодиоден маяк (LED Beacon) стара версия - Помощ

Светодиоден маяк (LED Beacon) стара версия - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Resistor R2 to R9 2. Capacitors C1 3. Button SW1 4. U2 /Watch the polarity !!!/ ..

Светодиоден преследвач (LED Chaser) - Помощ

Светодиоден преследвач (LED Chaser) - Помощ

Помощ за сглобяване на комплекта 1. Resistor R3 and R10 2. Diode D1 /Watch the polarity !!!/ 3. Capacitors C1 4. Button SW1 5. Resistor trimer R2 7. IC Socket U1 /Watc..

Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)